Hồ Sơ Khách Hàng Tạ Vi Thị Minh Huệ

THEO DÕI KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG UNG THƯ XƯƠNG Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: Ung Thư Xương Giai Đoạn IV Chi tiết hồ sơ Khách hàng: Thông tin

Uncategorized,Ung Thư,Ung thư xương

Hồ Sơ Khách Hàng Saelim Chanudom

THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: Ung thư đại tràng giai đoạn III Chi tiết hồ sơ bệnh nhân:

Uncategorized

Hồ Sơ Khách Hàng Vũ Minh Hoan

THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN HEN PHẾ QUẢN Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: Hen phế quản Xem thêm các hồ sơ bệnh nhân tương tự Chi tiết

Bệnh về phổi,Hen phế quản

Hồ Sơ Khách Hàng Vũ Đức Tân

THEO DÕI KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG MỠ MÁU – TIỂU ĐƯỜNG Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: Mỡ máu cao , tiêu đường Chi tiết hồ sơ Khách hàng:

Mỡ máu,Rối loạn chuyển hóa,Trường hợp điển hình

Hồ Sơ Khách Hàng Trần Trọng Bình

THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN HUYẾT ÁP CAO DO TAI BIẾN Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: Huyết áp cao do tai biến Xem thêm các hồ sơ

Huyết áp, Tiền đình

Hồ Sơ Khách Hàng Trần Thị Vương

THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN CHUỘT RÚT Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: Chuột rút Xem thêm các hồ sơ bệnh nhân tương tự Chi tiết hồ sơ

Chuột rút,Trên 60 tuổi

Hồ Sơ Khách Hàng Trần Thị Thu

THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN GAN NHIỄM MỠ, MÁU NHIỄM MỠ Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: Gan nhiễm mỡ, Máu nhiễm mỡ Xem thêm các hồ sơ

Bệnh về Gan,Gan nhiễm mỡ,Mỡ máu

Hồ Sơ Khách Hàng Trần Quang Vinh

THEO DÕI KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG SUY THẬN MẠN GĐ III Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: Suy thận mạn giai đoạn III Chi tiết hồ sơ Khách hàng:

Bệnh về Thận

Hồ Sơ Khách Hàng Phùng Thị Xuân

THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: Viêm khớp đùi, viêm trợt hang vị. Chi tiết hồ sơ bệnh nhân: Thông tin

Viêm khớp,Viêm loét trợt hạng vị

Hồ Sơn Khách Hàng Phạm Văn Trung

THEO DÕI KẾT QUẢ BỆNH NHÂN MEN GAN CAO Kết quả chẩn đoán của bệnh viện: Men gan cao Xem thêm các hồ sơ bệnh nhân tương tự Chi tiết

Bệnh về Gan,Men Gan